Tháng Một 2016

Sự Thương-Ghét Của Con Người

Thứ Hai, 4 Tháng Một 2016

Không hiểu con người biết thương-ghét tự bao giờ. Chắc chắn khi còn nằm trong bụng mẹ thì không có thương -ghét. Rồi khi còn chập chững biết đi, chắc cũng chưa biết thương-ghét. Thế rồi khi vào trường Mầm Non (Preschool) lúc ba tuổi chắc cũng chưa biết thương-ghét. Có [...]

Tổng Kết Tình Hình Thế Giới Năm 2015

Thứ Hai, 4 Tháng Một 2016

Thế giới năm vừa qua quá nhiều biến động với những sự kiện nổi bật như sau:
- Ngày 7/1/2015: Vụ thảm sát tại tòa soạn báo biếm họa Charlie Hebdo ở Paris khiến 11 người chết và 10 người bị thương.
- Ngày 29/1/2015: Những người biểu tình thuộc Nhóm CodePink đã bu quanh Kissinger khi [...]

Phước Báu Là Gì và Ở Đâu?

Thứ Hai, 4 Tháng Một 2016

Phước báu hay phước đức là quan niệm đặc thù của Đông Phương. Đối với Tây Phương thì chỉ có gia tài, sự nghiệp, di sản để lại cho con cháu chứ không có chuyện phước báu hay phước đức. Quan niệm “phước báu hay phước đức” đã trở thành gần [...]