Tháng Mười 2014

Không Có Phước Đức Nào Lớn Bằng Sự Thông Thái Của Trí Tuệ

Thứ Tư, 22 Tháng Mười 2014

Đối với người đời, không có phước đức nào lớn cho bằng vợ đẹp, con khôn, của cải đầy kho, quyền thế, danh vọng, ăn ngon mặc đẹp…
Thế nhưng bạn ơi,
- Biết bao nhiêu ông thủ tướng, tổng bộ trưởng bị tù đày vì tham nhũng, gian trá, lạm quyền…thậm chí buôn lậu, dâm ô. [...]

Tâm Chúng Sinh và Tâm Phật

Thứ Tư, 22 Tháng Mười 2014

- Tâm Phật rỗng rang, không chất chứa gì cả. Tâm chúng sinh là một kho chứa khổng lồ chất đầy gánh nặng vui buồn, sướng khổ, hận thù, oan khiên nghiệt ngã của quá khứ. Câu thơ “Hận tình mang xuống tuyền đài chưa tan” cho thấy dù đã chết xuống Âm Phủ rồi [...]

Mơ Ước Thanh Bình

Thứ Tư, 22 Tháng Mười 2014

Khi đất nước thanh bình,
Em sẽ nghe những con chim cu gáy.
Tiếng sáo diều ngân,
Và trời trong xinh đẹp vô cùng.
Khi đất nước chiến tranh.
Em chẳng nghe những con chim cu gáy.
Tiếng sáo diều tắt nghẹn,
Và bầu trời đe dọa đạn bom bay.
Khi đất nước thanh bình.
Dòng sông nước chảy lặng lờ.
Những rặng dừa lả [...]