Tháng Sáu 2013

Chùa Ở Trường Sa

Thứ Sáu, 14 Tháng Sáu 2013

Chùa ở Trường Sa, Song Tử Tây
Hồn thiêng sông núi tỏa nơi đây.
Sóng nước mênh mông mà có Phật.
Làm sao nói hết nỗi vui này?

***

Chùa ở Trường Sa chùa Nam Yết.
Chiến sĩ nghe kinh chẳng nhớ nhà.
Chuông vọng đêm đêm hồn xứ Việt.
Ấm lòng đảo nhỏ mịt mù xa.

***

Chùa ở Trường Sa chùa Sơn Ca.
Thầy về đem hơi ấm cho ta.
Ngày xưa Vạn Hạnh nuôi vua Lý.
Ngày nay áo Phật giữ sơn hà.

***

Chùa ở Trường Sa, Trường Sa Lớn.
Đảo vắng đêm về vọng tiếng kinh.
Cảm ứng người con nơi đất mẹ.
Quốc hồn bắt rễ bởi chùa thiêng.

***

Chùa ở Trường Sa chùa Sinh Tồn.
Nắng vàng gió nhẹ buổi hoàng hôn.
Sải cánh chim bay về bến đá.
Có thầy nên đảo chẳng cô đơn.

***

Chùa ở Trường Sa chiến sĩ ơi.
Trẻ con nghe tiếng kệ vui chơi.
Thầy ngồi tĩnh tọa như sông núi.
Yên lòng theo những chuyến xa khơi.

***

Chùa ở Trường Sa chim lao xao.
Mơ màng lính trẻ vẫy tay chào.
Từ nay chim đến nghe kinh nhé.
Thương đảo mà lòng nghe nao nao.

***

Ngày ở Trường Sa sóng nổi lên.
Bể gào, sóng dữ những đêm đen.
Phật Bà thoáng hiện đưa tay đỡ.
Bão tố muôn đời đảo vẫn yên.

***

Chùa ở Trường Sa chùa Việt Nam.
Nối dài của một dải giang sơn.
Cánh tay của Mẹ vươn ra biển.
Chùa ở muôn đời với nước non.


(Hiện nay ở Trường Sa đã có ba chùa ở Song Tử Tây, Trường Sa Lớn, Sinh Tồn và sẽ xây thêm chùa nữa ở Sơn Ca và Nam Yết)