Tháng Tám 2011

Cuốn Sách Bị Bỏ Quên: Phật Giáo Tranh Đấu

Thứ Hai, 22 Tháng Tám 2011

Đây là “Tập tài liệu và hình ảnh trong vụ Phật Giáo tranh đấu từ Tháng 5 tới Tháng 11 năm 1963”(*) của tác giả Quốc Oai do nhà xuất bản Tân Sanh số 12 Bùi Viện, Sài Gòn, điện thoại 22.641 phát hành chỉ ít tháng sau khi chế độ độc tài gia đình [...]

Trời Hại Mới Chết

Thứ Bảy, 6 Tháng Tám 2011

Đánh cá, đánh cuộc, không đơn thuần là hành vi bài bạc. Đánh cá, đánh cuộc còn là biểu hiện của lòng tự ái, cương quyết cho rằng nhận định, quan điểm, suy luận, phỏng đoán của mình đúng 100%. Nếu có người nào nói ngược lại thì lập tức phản ứng bằng  cách “cá” [...]