Tháng Mười Hai 2010

Đọc sách “Chết Hay Vãng Sanh Tịnh Độ” của BS. Nguyễn Thanh Giản

Thứ Ba, 21 Tháng Mười Hai 2010

Vào ngày 08-04-2010 tôi đã có dịp giới thiệu cuốn sách Tu Tại Gia của GS. Lê Thái Ất. Nay do duyên may, lại được hân hạnh giới thiệu cuốn sách mới vừa xuất bản, có tựa đề rất dài Vãng Sanh Tịnh Độ: Làm Thế Nào Để Phân Biệt Được Một Người Chết và [...]

Buddhism is fastest-growing religion in English jails over past decade

Thứ Tư, 8 Tháng Mười Hai 2010

By Martin Beckford, Religious Affairs Correspondent
6:38PM BST 05 Aug 2009 (The Telegraph)
Phật Giáo là tôn giáo phát triển nhanh nhất trong các nhà tù ở Anh Quốc trong thập niên qua
(Bức bích họa mô tả sự giáng lâm của Đức Phật)
Mặc dù những người tôn sùng giáo lý của Đông Phương, tin tưởng vào sự [...]

Đạo Phật Và Tuổi Hoa Niên

Thứ Năm, 2 Tháng Mười Hai 2010

Tuổi hoa niên, tuổi hoa, tuổi trẻ, hay thanh niên, thiếu nữ đều là đối tượng của bài viết này. Thực ra đề tài Đạo Phật Và Tuổi Trẻ, có lẽ đã được cả ngàn các vị thánh tăng, đại sư, các học giả, trí thức Phật Giáo trên thế giới viết ra cho nên [...]