Tháng Mười Một 2010

Lời Kinh Sám Hối

Thứ Hai, 8 Tháng Mười Một 2010

Sau 6000 năm tạm gọi là “văn minh, tiến bộ”. Loài người đã đạt được những “thành tích” sau đây:
- Vũ khí hạch tâm đặt trong các hầm chứa dư sức hủy diệt trái đất.
- Vũ khí vi trùng, hóa học nếu nói đến số lượng khiến nguời ta phải rùng mình.
- Tàu ngầm [...]

Tuổi Trẻ

Thứ Sáu, 5 Tháng Mười Một 2010

Samuel Ullman (1840-1925)
Tuổi trẻ không phải là vấn đề thời gian sống; nó là vấn đề thuộc cái Tâm; không phải là vấn đề má còn hồng, môi còn thắm và gối còn mềm; nó là vấn đề của ý chí, khả năng tưởng tượng, của những xúc cảm mạnh mẽ; nó là [...]