Tháng Chín 2010

Những Khác Biệt Văn Hóa Đông-Tây

Thứ Bảy, 18 Tháng Chín 2010

Do bối cảnh địa lý, kinh tế, văn minh, triết lý và ảnh hưởng tôn giáo khác nhau, mỗi xã hội có một nền văn hóa khác nhau. Một nền văn hóa có thể thích hợp cho nước này nhưng chưa hẳn tốt lành cho xứ khác. Chẳng hạn, chuyện phụ nữ khỏa thân, phô [...]

Thư gởi anh Đào Văn Bình

Chủ Nhật, 12 Tháng Chín 2010

Chúng tôi nhận thêm được sự góp ý của GS. Nguyễn Thùy (Pháp Quốc). Xin quý vị cùng đọc.
Đào Văn Bình
Mieussy (France), ngày 15 tháng 9 năm 2010
Kính Anh Bình,
Tôi có đọc bài ‘Cách viết hoa trong tiếng Việt’ của anh. Tôi rất thích thú. Tuy có thấy cần bổ túc thêm nhung tôi [...]

Hạnh Nguyện Lắng Nghe

Thứ Sáu, 3 Tháng Chín 2010

Nghe là sự vận hành tự nhiên của một cơ thể bình thường. Thế nhưng sự vận hành này tuy tự nhiên nhưng không phải hoàn toàn phóng túng, bừa bãi, vô tổ chức…mà có chọn lọc. Chúng ta có thể ví lỗ tai (nhĩ căn) của chúng ta giống như một chú lính. Khi [...]