Tháng Tư 2010

Đọc sách “Tu Tại Gia” của GS. Lê Thái Ất

Thứ Năm, 8 Tháng Tư 2010

Miền Nam trước đây, vào thập niên 1960, quý bạn nào ở lớp Đệ Nhị (Lớp 11 bây giờ) chắc chẳn phải học cuốn Công Dân Giáo Dục của Lê Thái Ất. Dĩ nhiên không phải học chơi (nhiệm ý) mà còn phải đi thi nữa. Rớt môn Công Dân Giáo Dục, thì lơ mơ [...]

Phật Giáo Tại Hoa Kỳ

Thứ Năm, 1 Tháng Tư 2010

Nghiên cứu của G.R. Lewis
Buddhist Faith Fellowship of Connecticut
Cập nhật Tháng 7, 2008 bằng Cuộc Khảo Sát Tôn Giáo Pew Forum

Trong 18 năm vừa qua, tất cả các tông phái Phật Giáo đã phát triển vượt bực tại Hoa Kỳ. Từ năm 1991 tới năm 2001, Phật Giáo đã gia tăng 170% và trở [...]