Tháng Tám 1999

Thương về Hoàng-Trường-Sa

Chủ Nhật, 15 Tháng Tám 1999

Hoàng Sa hỡi chưa một lần thấy mặt,
Sao đã thương như máu thịt trong người?
Cát Trường Sa màu yêu dấu em ơi.
Cánh tay mẹ vươn dài ra biển rộng.

Hãy giữ chặt hãy ôm từng ghềnh đá!
Hải Quân ơi ta phó thác cho người.
Trong trận này muôn vạn tiếng quân reo.
Hồn Vạn Kiếp nổ bùng trong huyết quản!

San Jose tháng 8, 1999