Giới thiệu sách

Cuốn Sách Bị Bỏ Quên: Phật Giáo Tranh Đấu

Thứ Hai, 22 Tháng Tám 2011

Đây là “Tập tài liệu và hình ảnh trong vụ Phật Giáo tranh đấu từ Tháng 5 tới Tháng 11 năm 1963”(*) của tác giả Quốc Oai do nhà xuất bản Tân Sanh số 12 Bùi Viện, Sài Gòn, điện thoại 22.641 phát hành chỉ ít tháng sau khi chế độ độc tài gia đình [...]

Đọc sách “Chết Hay Vãng Sanh Tịnh Độ” của BS. Nguyễn Thanh Giản

Thứ Ba, 21 Tháng Mười Hai 2010

Vào ngày 08-04-2010 tôi đã có dịp giới thiệu cuốn sách Tu Tại Gia của GS. Lê Thái Ất. Nay do duyên may, lại được hân hạnh giới thiệu cuốn sách mới vừa xuất bản, có tựa đề rất dài Vãng Sanh Tịnh Độ: Làm Thế Nào Để Phân Biệt Được Một Người Chết và [...]

Đọc sách “Tu Tại Gia” của GS. Lê Thái Ất

Thứ Năm, 8 Tháng Tư 2010

Miền Nam trước đây, vào thập niên 1960, quý bạn nào ở lớp Đệ Nhị (Lớp 11 bây giờ) chắc chẳn phải học cuốn Công Dân Giáo Dục của Lê Thái Ất. Dĩ nhiên không phải học chơi (nhiệm ý) mà còn phải đi thi nữa. Rớt môn Công Dân Giáo Dục, thì lơ mơ [...]