Vv

Thế Nào Là Tiếng Việt Trong Sáng? (II)

Thứ Hai, 28 Tháng Một 2013

Tiếng Việt Trong Sáng là một đề tài – không phải mình tôi – mà đã có rất nhiều người lên tiếng và lên tiếng từ lâu. Cứ thử vào Google rồi đánh máy “Tiếng Việt Trong Sáng” chúng ta sẽ thấy biết bao bài viết ở trong lẫn ngoài nước than phiền, kêu cứu [...]

Thế Nào Là Tiếng Việt Trong Sáng?

Chủ Nhật, 6 Tháng Một 2013

Chữ viết và tiếng nói là phương tiện truyền đạt giữa con người và con người. Loài vật chắc cũng có tiếng nói qua những âm thanh như: hót, kêu, gầm, hú, sủa… để truyền đạt cho nhau nhưng loài vật không có chữ viết. Con người do trí thông minh, do bản năng tiến [...]